25-09-2020 Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
23-10-2020 Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (2)
23-11-2020 Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (3)
14-12-2020 Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (4)
30-12-2020 Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (5)